Information

Der er til flere af vores lejemål hvor der er vedlagt en lejlighedsmappe, hvori der er vejledninger til lidt af hvert.

Både før, under og efter sin lejeperiode kan der være mange spørgsmål som man kan få svar på nedenfor

Kan jeg indsætte en anden lejer
Ved opsigelse af lejemålet er det udlejer og kun udlejer som må indgå lejeaftale med ny lejer. Men hvis man kender en sød og rar lejer er man velkommen til at sige dette til udlejer.

Må udlejeren have adgang til min lejlighed
Ja, men kun i det omfang det er trængt nødvendigt, dvs. i forbindelse med arbejde som ikke kan vente på lejers accept, f.eks. sprunget vandrør.

Kan udlejeren lægge Internet ind i ejendommen
Ja, men det vil altid være lejeren der skal betale for denne foranstaltning.

Jeg får ikke fremsendt et vand- og varmeregnskab
Hvis du savner det, så kontakt udlejer. Ofte skyldes det at det ikke er færdigt.

Varmeregnskabet er helt forkert - forbruget passer ikke
Hvis du har mistanke om at varmeregnskabet ikke passer, så kontakt udlejer, da det er et eksternt firma der står for aflæsning og udregningen. Så kigge vi sammen på tallene og herefter vil udlejer, hvis der stadig er tvivl, tage kontakten til det eksterne firma.

Hvordan laver jeg en tilstandsrapport ved indflytningen
Ved indflytning tilrådes det at lejer går hele lejemålet efter, dvs. kigger efter revner i vægge og lofter, kontrollere vandhanerne, alle hårde hvide varer, el-installationer, samt om der er gjort ordentligt rent. Iht. lejeloven har man som lejer en frist på 14 dage.

Der er fejl, mangler og skader ved indflytningen
Normalt vil udlejer udbedre fejl og mangler i lejemålet inden for en rimelig periode efter disse er meddelt, men der kan i visse tilfælde være fejl og mangler som udlejer blot noter og disse vil så ikke komme lejeren til last ved fraflytning.

Må jeg opsætte en radio, tv og/eller parabolantenne
Nej.

Der er støjproblemer i ejendommen eller støj fra gaden
Nabostøj, skal altid forsøges ordnet indbyrdes mellem lejerne, hvis dette ikke er muligt, skal udlejeren kontaktes.

Vandforsyningen er ikke normal
Hvis vandforsyningen virker svag, skyldes det 9 ud af 10 gange kalk. Der er utrolig meget kalk i vandet i Århus, derfor skal vandhanerne afkalkes oftere end andre steder.

Der er sprunget et vandrør
Kontakt udlejer med det samme, uanset hvilket tidspunkt det er i døgnet!

Toilet eller vandhane løber
Kontakt udlejer

Afløbet/toilettet er stoppet
Dette skyldes ofte skidt og snavs i afløbet, derfor skal man huske at rense afløbet så ofte som dette er nødvendigt. Husk på at toilettet IKKE er en skraldespand, derfor tænk dig om 2 gange før du smider f.eks. et stykke køkkenrullespapir deri.

Radiatorventilerne virker ikke
Det kan skyldes at de ikke har været brugt i længere tid, f.eks. efter sommeren og vinteren er på vej. Ofte kan en motionering af ventilerne gøre underværker, skrue ventilerne op og ned i et minutstid.
Hvis de stadig ikke virker så kontakt udlejeren.

Må jeg lave omforandringer og ændringer i lejligheden
Ikke uden skriftlig tilladelse fra udlejer.

Må jeg afsyre døre og afslibe gulvet
Ikke uden skriftlig tilladelse fra udlejer.

Hvad er god skik og orden
Det er altid svært at sige hvad god skik og orden er, men hvis du behandler andre som du vil behandles af dem, så er man godt på vej.